enfocament

Totes les persones volen prosperitat per a elles mateixes i pels seus entorns. Responsabilitat és la virtut de ser la causa de les nostres accions. Sumar-hi la sostenibilitat procura a les accions, la característica d’assegurar-nos la nostra prosperitat i la de futures generacions de dones i d’homes. Identificar què fem i com ho fem, obtenir indicadors relacionats amb les persones, el progrés i el medi ambient ens procurarà un model organitzatiu compromès amb el nostre entorn.

Què és una organització responsable i sostenible? 

És aquella que el seu producte o servei aporta valor a les seves compradores a més de tenir en compte el conjunt de persones -grups d’interès- que influeixen en la seva activitat, gestiona conscientment els seus impactes comunitaris i mediambientals i alhora vetlla per la seva continuïtat en el temps.

Quins són els beneficis de ser socialment responsables?

L’èxit d’una empresa ha de ser mesurat més enllà dels seus resultats financers. Factors com confiançavalor compartit i sostenibilitat, ajuden a enfortir l’experiència en les relacions amb els grups d’interès i expandir les connexions entre els progressos econòmics, socials i mediambientals.

Com ho aconseguim?

Observem, ens pica la curiositat, fem preguntes, obtenim indicadors i actuem per aconseguir resultats amb impacte social i mediambiental.

És fàcil ser responsable? No sempre

Val la pena? Absolutament sí

La meva condició d’autònom em porta a enfocar la consultoria de forma flexible, triant projectes que tinguin com a principal valor la generositat de perseguir el guany mutu.