enfocament

Totes les persones volen prosperitat per a elles mateixes i pels seus entorns. Les organitzacions amb sensibilitat envers les persones, la societat i el medi ambient, també. Responsabilitat és la virtut de ser la causa de les nostres accions. Sumar-hi la sostenibilitat procura a les accions, la característica d’assegurar-nos la nostra prosperitat i la de futures generacions de dones i d’homes. Identificar què fem i com ho fem, obtenir indicadors relacionats amb les persones, el progrés i el medi ambient ens procurarà un model organitzatiu compromès amb el nostre entorn.

Què és una organització responsable i sostenible? 

És aquella que el seu producte o servei aporta valor a les seves compradores a més de tenir en compte el conjunt de persones -grups d’interès- que influeixen en la seva activitat, gestiona conscientment els seus impactes comunitaris i mediambientals i alhora vetlla per la seva continuïtat en el temps.

Quins són els beneficis de ser socialment responsables i sostenibles?

L’èxit d’una empresa ha de ser mesurat més enllà dels seus resultats financers. Factors com confiançavalor compartit i creixement, ajuden a enfortir l’experiència en les relacions amb els grups d’interès i expandir les connexions entre els progressos econòmics, socials i mediambientals.

Com ho aconseguim?

Observem, ens pica la curiositat i fem preguntes, obtenim indicadors i actuem per aconseguir resultats amb impacte social i mediambiental.

És fàcil ser responsable? No sempre

Val la pena? Absolutament sí

La meva condició d’autònom em porta a enfocar la consultoria de forma flexible, triant projectes que tinguin com a principal valor la generositat de perseguir el guany mutu.