així treballem

La consultoria en essència està plantejada en la implantació d’eines de responsabilitat social corporativa (RSC), com a element de gestió de les organitzacions. L’any 2017 decideixo, decidim –Ana Vallejo Gil-, anar en comú en projectes esportius i altres, que volen incorporar la sostenibilitat en la seva activitat gestora i/o productora d’esdeveniments.

Convertir-nos en intraprenedors posem en marxa processos i actuacions dins les organitzacions, prenent com a base la RSC i la sostenibilitat.

SERVEIS

1- Introducció de la Responsabilitat Social dins les organitzacions:

  • Identifiquem un perfil propi: Què fem i com ho fem?
  • Fem un diagnòstic i reflexionem estratègicament respecte a persones, mercat i grups d’interès, cadena de valor i comunitat
  • Desenvolupem un nou model organitzatiu amb indicadors i pla de seguiment
  • Comuniquem una nova missió, visió i valors que tenen en compte els impactes econòmics, socials i mediambientals

2- Incorporació de la sostenibilitat:

  • Green Events“: impactes locals, impactes globals – energia, compres, residus i aigua-, petjada de carboni i comunicació
  • Residu zero: minimització i prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge
  • Petjada de Carboni i canvi climàtic: càlcul, reducció i compensació

3- Oferint cursos directament i mitjançant empreses del sector formatiu – FTF Introducción a la RSC -,  per introduir la Responsabilitat Social Corporativa, el consum responsable i l’economia circular, en els processos de producció i creació de valor de les organitzacions.

Alguns projectes: