Avís Legal i Política de Privacitat

1.- Identificació

Aquest portal és de titularitat de Toni Gañet Fueris, amb domicili a Estanislau Figueras 26, 08222 de Terrassa. El contacte és per correu electrònic toniganyet@responsabilitatsocial.cat

Al portal s’ofereix informació general sobre els serveis i blog relacionat amb els mateixos. La utilització d’aquest lloc està sotmesa a: Avís Legal i Política de Privacitat. L’accés i navegació per la mateixa així com l’ús de la informació que conté, impliquen que l’usuari ha llegit i accepta aquestes condicions.

2.- Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar la informació i serveis oferts en aquesta web d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant el mateix propietari o tercers dels danys i perjudicis, per l’incompliment de tals obligacions.

3.- Propietat intel·lectual i industrial

Els escrits, logotip, dissenys, vídeos i general tots els continguts d’aquesta web així com el propi codi font, es troben protegits segons la normativa vigent i són titularitat de Toni Gañet Fueris o de tercers que han estat autoritzats pel mateix per al seu ús i/o explotació.

Queda prohibida la còpia, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i / o posada a disposició del públic ja sigui de forma total o parcial dels continguts de la present pàgina, sense la prèvia autorització expressa del seu titular. La reproducció en xarxes socials -amb fins no comercials- per part de l’usuari de notícies o temes d’actualitat que puguin constar a la web, està autoritzada sempre que sigui lícita i no es modifiquin ni tergiversin els continguts.

4.- Limitació de responsabilitat

Toni Gañet Fueris no es responsabilitza de possibles errors o omissions o per la falta d’exactitud i / o adequació, així com dels errors de caràcter tipogràfic que puguin existir en el contingut del lloc web, reservant-se el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los quan ho consideri oportú. Si detectes un error, t’agrairé que m’ho comuniquis.

Així mateix,  no es respondrà davant de qualsevol interrupció de la pàgina web que es pugui produir, en cas d’actualització o millora de la mateixa, o per causes alienes.

La responsabilitat derivada del mal ús d’aquest lloc web per part dels usuaris i de les usuàries recaurà únicament en ells i elles, sense que pugui derivar-se cap responsabilitat, per part del propietari.

5.- Enllaços

Al portal s’inclouen alguns enllaços a altres pàgines web o blocs personals, sobre les quals no s’exerceix cap tipus de control i no es pot responsabilitzar-se del seu contingut, correcte funcionament, les respectives polítiques de privacitat, possible ús de galetes, etc.

Incloem aquests enllaços a efectes merament informatius i/o complementaris per considerar-los com de possible interès, sense implicar l’existència de cap relació amb Toni Gañet Fueris.

6.- Galetes

T’informem que podem utilitzar galetes en aquest portal.

Les galetes són arxius que s’emmagatzemen a l’ordinador i poden contenir informació sobre les preferències de navegació de l’usuari.

Aquests arxius únicament seran utilitzades per mesurar el trànsit de la web, conèixer els països / ciutats que la visiten, el temps que romanen en ella, etc. Aquesta informació m’és d’utilitat per adaptar millor la funcionalitat del portal. Els navegadors ofereixen un apartat per desactivar les galetes en cas que no vulguis que les utilitzi.

7.- Normativa i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia o reclamació que pogués sorgir sobre els continguts, activitats i serveis d’aquesta web entre el propietari, les persones que naveguen  i / o tercers, serà sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona i a la legislació espanyola amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els correspongui, llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.