Categories
Aprenent

Gràcies Mestres!

Darrer dia d’escola, el petit reclama un petó igual que el primer dia i la gran demana voler anar sola el curs que ve. De camí al treball el pensament em porta a rellegir el llibre Pistes per canviar l’escola, editat per Oxfam Intermón.

Content de veure com evoluciona l’educació afegint àmbits i projectes que acompanyen a les matèries tradicionals. Els alumnes aprenen geografia i alhora situen al mapa desplaçaments forçats de persones que es converteixen en refugiats i entenen que el món és desigual, preguntant-se per què. Estudien el planeta i treballen projectes sobre l’aigua, les plantes i la diversitat del fons marí –inspiració en els ODS: 6 aigua potable i 14 flora i fauna aquàtiques-, gaudint d’activitats i aprenent a protegir el que encara tenim. Descobreixen el que tenen a l’entorn proper amb activitats als parcs i sortides a la muntanya. S’ensenya sobre sostenibilitat, introduint el consum responsable i l’etiquetatge. Els i les Mestres pregunten si l’economia també pot ser circular, educant en la reutilització – els llibres que es cuiden van passant de curs-. S’experimenta amb la fruita local i de temporada, promocionant el consum de proximitat. A les aules tenen visites d’escriptors i es fomenta la lectura amb l’apadrinament lector de grans amb petits. S’introdueix la tecnologia des de ben petits, entenen que la digitalització també ens ajudarà a aconseguir i compartir un món més sostenible. Ara, professores i professors mostren sentiments i motiven als alumnes a què també els deixin sortir i la classe ja no se’n riu perquè és més humana.

Gràcies  Mestres per aquest curs escolar!

Compartir