Categories
Sostenibilitat

Us agrada el futbol?

Un projecte de sostenibilitat en l’esport iniciat al 2018 que donem continuïtat fins al 2023, més l’assistència a un partit de futbol convidat per un amic d’un més millor amic, m’anima a escriure sobre futbol i acció pel clima -ODS-13.

Categories
Sostenibilitat

Sostenibilitat 1: economia

Entenent l’economia col·lectivament amb macromagnituds -creixement del PIB, població ocupada,…-, i/o individualment -estat de la c/c, consum,…-, ens dóna l’aparent necessitat de créixer constantment i si no, no anem bé. Com deia Saramago creixement ha substituït progrés i els canvis de paraules no es produeixen per casualitat. “La sostenibilitat econòmica es refereix a pràctiques que donen suport al creixement econòmic a llarg termini sense afectar negativament aspectes socials i ambientals”. Així si pensem en el progrés hauríem de tenir en compte l’economia (profit), el benestar (people) i la cura de l’entorn (planet). Per tant, podríem mantenir un nivell de vida acceptable amb creixement “0” o podríem guiar-nos per la petjada ecològica alhora de prendre qualsevol decisió de compra?

Categories
Aprenent Sostenibilitat

Vacances i sostenibilitat

Anar acompanyat d’una gran organitzadora i la millor copilot, ens va portar a un viatge improvisat de 6 dies, passant pel Museu de Dinosaures d’Areny de Noguera. A més d’aprendre sobre l’origen i extinció dels dinosaures fa 65 milions d’anys, hem llegit que la seva extinció correspon a la 5ª a finals de període Cretàcic. Els geòlegs han dividit la història de la Terra en diferents períodes, des de fa 11.000 anys vivim a l’Holocè marcat pel final de l’era glacial i una relativa estabilitat ambiental.