Categories
Sostenibilitat

ODS 2ª part: OBJECTIUS DEL 10 AL 17

 

10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

Hi ha qui no les vol reduir. Seguirem depenent de polítiques socials que actuen en casos d’urgents necessitats? Tindria sentit replantejar l’impost de la renda perquè efectivament sigui re-distributiu de riquesa?

Es promocionaran més opcions de solidaritat, més enllà de fer-nos socis d’ ONG’s i donar almoines de tant en tant? Es dissoldran o s’unificaran algunes entitats no lucratives que només es justifiquen a si mateixes, i no compleixen amb l’essència dels seus objectius fundacionals?

Tindrem en compte altres índexs, a més dels estrictament econòmics per mesurar les desigualtats? Tindria sentit incloure indicadors relacionats amb conflictes i canvi climàtic, que sovint afecta als més pobres?

Seguiran existint paradisos fiscals? Seguirà creixent la inversió cap als mateixos i es permetrà? Tindria sentit explicar amb transparència quin retorn té el pagament d’impostos?

11. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

Es promocionarà dins el concepte de smart cities, iniciatives que afavoreixen l’ús comú i compartit? Visualitzarem el retorn que suposa reciclar? Canviarem les nostres rutines còmodes de mobilitat, només si ens restringeixen l’accés als centres de les ciutats amb vehicles privats?

Tindrem més xarxes wifi lliures, sobretot en barris on la població no es pot permetre l’accés a internet des de casa? Es promocionaran xarxes per a comunitats de veïns, provocant estalvi de materials i diners? Segur que hi ha qui no ho vol ….

Planificarem les nostres activitats d’oci tenint en compte les possibilitats que ens ofereix el nostre entorn geogràfic?

12. PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

Tindrem en compte models d’economia col·laborativa, compartida i circular que en alguns casos no suposen intercanvis monetaris? Es seguiran promocionant i creixent les tecnologies que tenen a veure amb l’ús social d’efectes privats, transport compartit, donació d’aliments sobrants i objectes que ja no fem servir?

Pensarem a l’hora de comprar un producte, la possibilitat de no fer-ho tenint en compte l’ús que li podem arribar a donar? Començarem a tenir en compte els productes i serveis de proximitat o “made in territori”?

Hi haurà més oferta de dibuixos animats que animen a reduir, reciclar i reutilitzar?

13. ACCIÓ PER CLIMA

Començarem a creure i assumir que existeix el canvi climàtic i que de moment no hi ha déus que ho puguin evitar, sinó que depèn de nosaltres? Serem conscients que quan escoltem notícies relatives a desastres naturals que queden lluny, amb víctimes humanes, destruccions materials i pèrdues econòmiques també som nosaltres que els provoquem i que un dia, pot ser també ens podem veure afectats? Som conscients que tot retorna? Coneixem els costos indirectes que suposa un augment de les al·lèrgies?

Creurem en la naturalessa que ens dóna i facilita l’existència i viurem una mica més en harmonia amb ella?

Les multinacionals energètiques, tindran en compte en les seves estratègies d’inversió l’augment dels fluxos monetaris cap als departaments de R + D + I, buscant fonts renovables, en lloc de plantar bases en territoris protegits, per seguir explotant els mateixos recursos naturals?

14. VIDA SUBMARINA

Voldrem conèixer i fer ús d’activitats d’ecoturisme que permeten gaudir dels entorns i fer salut?

Continuaran els nostres vaixells anant a pescar lluny de les nostres costes? Acusarem de pirates aquells que exigeixen un cànon per pescar a les seves costes? Veurem clarament en les etiquetes de les peixateries d’on prové el que comprem?
Tornarem a veure cada vegada que ens submergim pops, estrelles de mar i fins i tot corall, en els fons marins de les nostres costes? Ens acostumarem a conviure amb les meduses a les nostres platges?

15. VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES

Té sentit voler gaudir de paisatges naturals i continuar embrutant els nostres boscos? Respectarem animals i plantes cada vegada que anem a la muntanya? Donarem cops de garrot per defensar que som els primers a veure un bolet? Seguirem els camins assenyalats?

Seguirem tirant burilles per les finestres dels cotxes a prop dels boscos? Es faran populars les motxilles que ens permeten guardar les escombraries i no llençar-les perquè no trobem papereres a la muntanya?

Hi haurà neu al Pirineu? Es trobaran alternatives als canons que produeixen neu, consumint aigua? O es farà el següent pas de produir neu sense fred? Es construiran més túnels per provocar més cues?

16. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

La globalització és igual per a tothom? Seguirem tancant les fronteres a persones i productes que provenen de països menys desenvolupats?

Pau? Hi ha qui tampoc la vol … Tindrem informació sobre qui està darrere de cada guerra i per què es provoca? I darrere del terrorisme?

És just que al s. XXI es produeixin crisi de refugiats i que encara no s’hagi superat el colonialisme? Es vol tornar a èpoques passades, volent tancar fronteres per protegir territoris que igualment estan exposats?

Som tots iguals? No tindria sentit pensar i prendre com a base la diversitat i a partir d’ella buscar punts comuns?

El nostre model occidental, seguirà sent un referent per a altres cultures, només tenint en compte el benestar econòmic?

17. ALIANCES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS

Tindran els organismes internacionals mitjans d’execució efectius pel compliment d’aquests objectius i d’altres que puguin sorgir? O d’aquí a 30 anys estarem igual, o pot ser pitjor?

Després de tants anys, se seguirà parlant del deute dels països en vies de desenvolupament? Hi ha qui vol que se segueixi parlant …

Tant costa arribar destinar el 0,7% del PIB al desenvolupament? No ho fan molts particulars, destinant més del 0,7% de la seva renda a causes socials? Hi ha qui també vol que se segueixi parlant ….

Donada l’evolució de la tecnologia, informació i coneixement no hauria d’estar a l’abast de tothom? Tindria sentit aprofitar la xarxa d’internet per fer arribar educació i formació en llocs on falten professors?

Es potenciaran les aliances que promouen la integració de sistemes energètics, a partir de fonts renovables? I d’abastament d’aigua? Haurem d’esperar a que es fonguin les glaceres per tenir-ne més, dessalinitzant aigua de mar?

Serà efectiu el banc de tecnologia? Farà augmentar el deute i la hipoteca dels països en vies de desenvolupament?

Serem coherents? Seguiran havent reunions entre països plenes de bona voluntat per millorar el món? O seguiran sent notícia les manifestacions que es produeixen  cada vegada que es troben els líders mundials? Veritablement el milloren per a tots i totes?

Començaran a tenir més pes els indicadors relacionats amb altres aspectes, que tenen a veure amb la protecció del planeta en el seu conjunt, en lloc dels econòmics?

Moltes gràcies !!

P.D. Dedicat a la meva filla, un dia ens va cantar I am The Earth, amb companys i companyes del col·legi i sovint m’ensenya a estimar la Terra.

Compartir