Categories
Responsabilitat

Tren a la transparència

Una de les dades que ens dóna l’ONU sobre l’ODS 16, és: “La corrupció, el suborn, el robatori i l’evasió impositiva costen al voltant d’US $ 1,26 bilions per als països en desenvolupament per any; aquesta quantitat de diners podria usar-se per ajudar a aquells que viuen amb menys de $ 1.25 al dia per sobre de $ 1.25 durant al menys sis anys”. Si voleu seguir llegint i us ve de gust, podeu escoltar de Genesis Land of confusion, “stand up and let’s start showing just where our lives are going to”.

Categories
Sostenibilitat

Us agrada el futbol?

Un projecte de sostenibilitat en l’esport iniciat al 2018 que donem continuïtat fins al 2023, més l’assistència a un partit de futbol convidat per un amic d’un més millor amic, m’anima a escriure sobre futbol i acció pel clima -ODS-13.

Categories
Sostenibilitat

Sostenibilitat 1: economia

Entenent l’economia col·lectivament amb macromagnituds -creixement del PIB, població ocupada,…-, i/o individualment -estat de la c/c, consum,…-, ens dóna l’aparent necessitat de créixer constantment i si no, no anem bé. Com deia Saramago creixement ha substituït progrés i els canvis de paraules no es produeixen per casualitat. “La sostenibilitat econòmica es refereix a pràctiques que donen suport al creixement econòmic a llarg termini sense afectar negativament aspectes socials i ambientals”. Així si pensem en el progrés hauríem de tenir en compte l’economia (profit), el benestar (people) i la cura de l’entorn (planet). Per tant, podríem mantenir un nivell de vida acceptable amb creixement “0” o podríem guiar-nos per la petjada ecològica alhora de prendre qualsevol decisió de compra?